© AUREX LPG                                        Strona główna :: Prywatność ::  O firmie :: Aktualności :: Do pobrania :: Kontakt

Home Home ru Home

Aurex LPG jest firmą rodzinną, z kapitałem Polskim.

Już od 25 lat wspieramy naszych Klientów w projektowaniu
i budowie optymalnych rozwiązań dla branży Paliw Płynnych.


Lider na rynku rozwiązan kompleksowych dla magazynowania, transportu i dystrybucji LPG w Polsce, od wielu lat działamy również w rozwiązaniach dla branży Chemii, Petrochemii i instalacji do Paliw Lotniczych.

Aurex LPG Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 34,

05-552 Kolonia Mrokowska, Polska


Nowa siedziba


Sekretariat

tel.   +48 22 720 33 79

tel.   +48 22 720 09 52

faks  +48 22 720 17 41

aurex@aurexlpg.com.pl


Dział Handlowy

tel.   +48 22 720 17 44

tel.   +48 22 720 18 53

faks  +48 22 720 17 41

dzialhandlowy@aurexlpg.com.pl


Magazyn

tel.   +48 22 720 18 54

faks  +48 22 720 17 41

magazyn@aurexlpg.com.pl


Serwis

tel./faks   +48 22 721 00 01

serwis@aurexlpg.com.pl


Serwis

ul. Ogrodowa 34

05-552 Kolonia Mrokowska


MAPA

Nasze certyfikaty

ISO 9001

Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza oraz specjalistyczne zaplecze techniczne stawiają naszą firmę w gronie wiodących dostawców urządzeń i usług dla sektora gazowego i paliwowego.


Nasza oferta obejmuje:

* Budowa kompletnych stacji tankowania LPG „pod klucz” w wykonaniu modułowym,   zarówno ze zbiornikami   naziemnymi jak i podziemnymi.

* Projektowanie i budowa zespołów pompowych oraz sprężarkowych.

* Konstrukcja zespołów pomiarowych z przepływomierzami masowymi i   objętościowymi.

* Dostawa i montaż karuzelowych oraz kontenerowych rozlewni butli.

* Dostawa pełnej gamy urządzeń do cystern drogowych i kolejowych.

* Dostawa armatury i zaworów do zbiorników stacjonarnych.

* Dostawa parowników i armatury do instalacji przemysłowych oraz ich budowa.

* Dokumentacja oraz analizy techniczne.

* Specjalistyczne szkolenia w zakresie działalności AUREX LPG.

* Projektowanie, dostawa urządzeń oraz budowa terminali LPG, instalacji   technologicznych do paliw   lotniczych, innych gazów skroplonych oraz dla branży   chemicznej.

* Serwisowanie obiektów i instalacji.

* Serwis, modernizacja i certyfikacja cystern do LPG.

* Instalacje paliwowe na Bazach Wojskowych w Polsce.

* Kompleksowe instalacje również poza Polską: w Europie, Afryce i Azji

Aktualności

Witamy w nowej siedzibie.

Obecnie wszystkie działy znajdują się w jednym miejscu.

Aktualny adres:

05-552 Kolonia Mrokowska

Gmina Lesznowola

UL. Ogrodowa34


MAPA DOJAZDU


Wszystkie pozostałe dane firmy pozostają bez zmian.
Nowy portal internetowy.


Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej.

Po wielu latach doskonalenia I rowijania naszych produktów I usług nadszedł czas na zmiany które lepiej będą okazywać zakres naszej działalności. Jak można zauważyć to już nie tylko  LPG ale także Petrochemia I Paliwa Lotnicze.

Z dostawcy zmieniliśmy się w firmę inżynieryjno/wykonawczą która kompleksowo odpowiada na potrzeby naszych kontrahentów.

Nasz nowy slogan "Future Engineered Right" czyli "Przyszłość Dobrze Zaprojektowana" najlepiej oddaje nasze dążenia I aspiracje.


Zmianie uległo także logo naszej firmy. Obecnie wyglada następująco:


Nagrody i wyróżnienia.


AUREX LPG zajął pierwsze miejsce w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" (etap regionalny) organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

XXV Międzynarodowe Targi Stacja Paliw 2018


Miło nam poinformować iż nasz dystrybutor LPG

DGM z przepływomierzem masowym otrzymał

wyróżnienie miesięcznika "Paliwa Płynne".


Unikalną cechą dystrybutora jest brak elementów

ruchomych  w układzie pomiarowym co pozwala

do  minimum zredukować koszty obsługi.


Więcej informacji w karcie katalogowej.