AUREX LPG

© AUREX LPG                                        Strona główna :: Prywatność ::  O firmie :: Aktualności :: Do pobrania :: Kontakt

Home
Home rus

Aurex LPG jest firmą rodzinną, z kapitałem Polskim.

Już od 25 lat wspieramy naszych Klientów w projektowaniu
i budowie optymalnych rozwiązań dla branży Paliw Płynnych.


Lider na rynku rozwiązan kompleksowych dla magazynowania, transportu i dystrybucji LPG w Polsce, od wielu lat działamy również w rozwiązaniach dla branży Chemii, Petrochemii i instalacji do Paliw Lotniczych.

Aurex LPG Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 8, 05-090 Raszyn, Polska


Sekretariat

tel.   +48 22 720 33 79

tel.   +48 22 720 09 52

faks  +48 22 720 17 41

aurex@aurexlpg.com.pl


Dział Handlowy

tel.   +48 22 720 17 44

tel.   +48 22 720 18 53

faks  +48 22 72 17 41

dzialhandlowy@aurexlpg.com.pl


Magazyn

tel.   +48 22 720 18 54

faks  +48 22 72 17 41

marketing@aurexlpg.com.pl


Serwis Duchnice

tel./faks   +48 22 721 00 01

serwis@aurexlpg.com.pl


Serwis

ul. Zytnia 90

05-850 Duchnice k/Pruszkowa


MAPA

Nasze certyfikaty

ISO 9001

PN-N-18001:2004

Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza oraz specjalistyczne zaplecze techniczne stawiają naszą firmę w gronie wiodących dostawców urządzeń i usług dla sektora gazowego i paliwowego.


Nasza oferta obejmuje:

* Budowa kompletnych stacji tankowania LPG „pod klucz” w wykonaniu modułowym,   zarówno ze zbiornikami   naziemnymi jak i podziemnymi.

* Projektowanie i budowa zespołów pompowych oraz sprężarkowych.

* Konstrukcja zespołów pomiarowych z przepływomierzami masowymi i   objętościowymi.

* Dostawa i montaż karuzelowych oraz kontenerowych rozlewni butli.

* Dostawa pełnej gamy urządzeń do cystern drogowych i kolejowych.

* Dostawa armatury i zaworów do zbiorników stacjonarnych.

* Dostawa parowników i armatury do instalacji przemysłowych oraz ich budowa.

* Dokumentacja oraz analizy techniczne.

* Specjalistyczne szkolenia w zakresie działalności AUREX LPG.

* Projektowanie, dostawa urządzeń oraz budowa terminali LPG, instalacji   technologicznych do paliw   lotniczych, innych gazów skroplonych oraz dla branży   chemicznej.

* Serwisowanie obiektów i instalacji.

* Serwis, modernizacja i certyfikacja cystern do LPG.

* Instalacje paliwowe na Bazach Wojskowych w Polsce.

* Kompleksowye instalacje rowinież poza Polską: w Europie, Afryce i Azji

Home